Waarom willen we van het aardgas af?

Een van de belangrijkste uitkomsten uit het gepubliceerde IPCC rapport over de klimaatverandering van de aarde, is dat de opwarming wordt veroorzaakt door de mens.

Akkoorden, wetgeving en beleid

Om klimaatverandering tegen te gaan worden op (inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau plannen gemaakt om in 2050 alleen nog maar groene, duurzame energie te gebruiken.

Waarom een Transitievisie Warmte?

Het einddoel is duidelijk; In 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn. Hoe we dit gaan halen is nog minder duidelijk. Daarom moet iedere gemeente vóór 2022 een visie hebben geschreven die hier inzicht in geeft.