Inleiding

Een Transitievisie Warmte is niet alleen een technisch verhaal. De warmtetransitie raakt ons allemaal op verschillende manieren. Huishoudens die nu nog gebruik maken van aardgas, zullen op een andere manier moeten gaan koken en verwarmen.

Participatieproces

Hieronder wordt beschreven hoe wij inwoners en stakeholders betrekken bij het proces van de Transitievisie Warmte en de bredere warmtetransitie. Deze is onderverdeeld in het proces eerste fase (richting 2030) en erna.

Rolverdeling en verantwoordelijkheden

Tijdens het participatietraject is het belangrijk om elkaars rollen en verantwoordelijkheden te delen. Er zijn drie groepen daarin te onderscheiden: 1) GCN, dorpsraden & de klankbordgroep, 2) lokale stakeholders en 3) de gemeente.

Sociaaleconomisch beeld

We willen in die dorpen en buurten starten waar duurzame koplopers (zogenaamde “early adaptors”) actief zijn en waar bewoners bereid zijn om samen met de gemeente stappen te maken richting een aardgasvrije samenleving.

Resultaten participatietraject

Alle inwoners hebben van de gemeente een brief gekregen met een uitnodiging deel te nemen aan de Webinar Aardgasvrije wijken, een oproep de enquête in te vullen en het traject te volgen via ons participatieplatform Denkmee.Nieuwkoop.nl.

Vervolgstappen voor participatie

Onze visie gebruiken we als leidraad voor de participatie die zich steeds meer gaat richten op het voor elkaar krijgen van energiemaatregelen in woningen met behulp van gemeente brede en wijkgerichte aanpakken.