Inleiding

Een Transitievisie Warmte is niet alleen een technisch verhaal. De warmtetransitie raakt ons allemaal op verschillende manieren. Huishoudens die nu nog gebruik maken van aardgas, zullen op een andere manier moeten gaan koken en verwarmen. Wel comfortabel, maar zonder aardgas. Woningen en gebouwen moeten door de eigenaren worden aangepast en huurders krijgen te maken met aanpassingen. Om dit in goede banen te leiden is het belangrijk dat inwoners zich goed kunnen laten informeren over wat er op hen af komt en wat aardgasvrij wonen inhoudt. Mensen die zelf al stappen willen zetten, ondersteunen we zo goed mogelijk. Maar om de opgave te realiseren is meer nodig. De energietransitie is een samenlevingsvraagstuk: alleen als alle partijen (individueel en samen) investeren in duurzaam gedrag, duurzaam wonen en duurzaam ondernemen, hebben we een kans om de klimaatdoelen te halen. Zonder participatie komen we gewoonweg niet verder; vandaar de grote nadruk op participatie in deze Transitievisie Warmte.