Vervolgstappen voor participatie

Onze visie gebruiken we als leidraad voor de participatie die zich steeds meer gaat richten op het voor elkaar krijgen van energiemaatregelen in woningen met behulp van gemeente brede en wijkgerichte aanpakken. Om dit vorm te geven gaan we verder met de Klankbordgroep. Ook blijven we de samenwerking zoeken met de gebiedscoöperatie, wijkraden, geïnteresseerde bewoners en lokale ondernemers. We zullen sleutelpartijen, waaronder met name woningcorporaties en netbeheerders, betrekken in de vervolgstappen. In de visie wordt hierop dieper ingegaan.