Analyse

De Transitievisie Warmte kan beschouwd worden als een fundament waar alle beschikbare data is gebundeld en waarop de eerste stappen richting aardgasvrij gemaakt worden. De informatie en data van verschillende bronnen zijn verzameld en geanalyseerd.

Maatschappelijke kosten

Bij de afweging welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft in een gebied wegen de laagste maatschappelijke kosten mee.

Uitvoeringsplannen

De transitie naar aardgasvrij is een complex proces en niet van de een op de andere dag te voltooien. Er zijn nog veel onzekerheden en de opgave van de te verduurzamen gebouwen is groot.