Projecten en initiatieven TVW richting 2030

De projecten en initiatieven, die vanaf 2022 gaan lopen of doorlopen, worden per spoor beschreven. Per spoor worden verschillende acties uitgevoerd. De meeste acties richten zich op de periode tussen nu en 2030. De drie sporen zijn:

  1. Gemeente brede inzet energietransitie

  2. Wijkgerichte inzet energiebesparing

  3. Onderzoek naar warmtenetten en innovatieve projecten

De projecten en initiatieven (acties) kunnen via verschillende sporen lopen en elkaar versterken.