Gemeente brede inzet energietransitie

De gemeente zet zich al geruime tijd in om inwoners en lokale ondernemers via allerlei instrumenten te ondersteunen. Deze acties lopen na 2021 door, worden verder geïntensiveerd en uitgebreid. Voor vragen over de verduurzaming van de woning kunnen inwoners terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Verder stimuleert de gemeente zelf ook allerlei activiteiten om inwoners te helpen de eerste stappen te zetten. Voorbeelden zijn: vouchers voor energiebesparende maatregelen, groepsaankopen woningisolatie/zonnepanelen, duurzame huizenroute, prestatieafspraken woningcorporaties etc. De gemeente ondersteunt ook bedrijven en maatschappelijke organisaties met de verduurzaming bijvoorbeeld door middel van energiescans en maatwerkadviezen voor monumenteneigenaren. Deze activiteiten staan verder beschreven in het Beleidskader Duurzaamheid en het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024. Ook communicatief zal de gemeente inwoners informeren over en activeren voor energiebesparing en isolatie van de woning. Naast deze gemeente brede activiteiten gaat de gemeente aan de slag met wijkgerichte inzet.