Speerpunten TVW tot 2030

Onze visie voor het maken van stappen in de warmtevisie richt zich voor 2030 op het aardgasvrij-gereed maken van de gebouwde omgeving via:

  1. Wijkgerichte inzet energiebesparing

  2. Onderzoek naar warmtenetten en innovatieve projecten

Zowel bij 1 als 2 worden zoveel mogelijk koppelkansen (technisch, sociaal-economisch) benut.