Wijkgerichte inzet energiebesparing

Onze visie is dat we allereerst moeten beginnen met het stimuleren van energiebesparing. Alles wat je bespaart, hoef je immers niet op te wekken. De komende 5 jaar zal hier de nadruk op liggen. Voor het binnenhouden van warmte in de woning richten we ons vooral op woningisolatie. Indicatoren voor de mate van woningisolatie zijn het bouwjaar van woningen, de schillabel, resultaten van diverse campagnes en de eindmonitoring aan de hand van de Klimaatmonitor.

Maatwerk

De mate van isoleren hangt af van de uiteindelijke warmtevoorziening. Bij een midden temperatuurvoorziening (70 graden aanvoertemperatuur) is schillabel D voldoende. Voor een lage temperatuurvoorziening (35-55 graden) is meer isolatie (een hogere Rc waarde) nodig (minstens schillabel B). De grootste en moeilijkste isolatieopgave ligt bij de oudere gebouwen en monumenten.

Het isoleren van woningen is grotendeels maatwerk. Woningen kunnen meerdere malen verbouwd zijn, waardoor er bij woningen verschillend met woningisolatie is omgesprongen. Het uitvoeren van enkel grootschalige groepsaankopen, als bij zonnepanelenacties, is niet genoeg. Voor het stimuleren van woningisolatie en energiebesparing is meer nodig. Het uitgangspunt is dat vanuit een wijkgerichte aanpak bekeken wordt welke stimulering daar het beste bij past. Daarom is per dorpskern nagegaan wat de energiebesparing zal zijn als er geen-spijt-maatregelen genomen worden. Zodoende tasten we per wijk/dorp af waar het effect van een wijkgerichte aanpak het grootst is.

Juiste timing
De verzevenvoudiging van de gasprijs in het najaar laat zien dat schommelingen in de gasprijs mensen direct in hun portemonnee raakt. Dit soort ontwikkelingen maakt ook dat we nog bewuster worden van onze afhankelijkheid van de gasmarkt en het hele geopolitieke spel eromheen. Het zorgt er ook voor dat de actiebereidheid van inwoners toeneemt om geen-spijt-maatregelen te nemen om de energiekosten naar beneden te krijgen.

De resultaten van de 'Regeling Reductie Energieverbruik' (RRE) onderschrijven dat de interesse en het bespaarpotentieel in de gemeente groot is. Ruim 1.200 woningeigenaren hebben via deze regeling zich thuis laten adviseren door adviseurs van Klimaatroute. Al deze huishoudens zouden gezamenlijk bijna 2.300 ton CO2 kunnen besparen. De energieadviezen hebben geleid tot 484 offertes en 162 maatregelen. Geconcludeerd kan worden dat er 1.200 woningeigenaren aan het oriënteren zijn om energiemaatregelen te nemen.

Handelingsperspectief bieden
Via de wijkgerichte aanpak in combinatie met de beschikbare instrumenten kan de gemeente inwoners handelingsperspectief bieden. Dit kan inwoners over de streep trekken om tot maatregelen over te gaan. Mogelijke instrumenten zijn daarbij de inzet van energiecoaches via de gebiedscoöperatie, inzet van energieadviseurs vanuit het Duurzaam Bouwloket, duurzaamheidssubsidies of leningen, gezamenlijke inkoopacties, activatiecampagnes en wijkaanpakken. Deze mix aan activiteiten is de eerste stap naar het aardgasvrij-gereed maken van buurten, wijken en dorpen.