Hoe staat Nieuwkoop er nu voor?

De gemeente Nieuwkoop telt 29 duizend inwoners en zo’n 11 duizend woningen. In 2019 was het aardgasgebruik van de woningen binnen de gemeente Nieuwkoop 512 Terajoule (TJ). Aardgas is de voornaamste warmtebron voor de meeste huizen in Nieuwkoop.

Potentiële Warmtesystemen

In onze visie gaan we uit van individuele en collectieve systemen. Bij een individueel systeem heeft elk gebouw een eigen duurzame warmtebron. Voorbeelden van individuele systemen zijn een warmtepomp of een CV-ketel met hernieuwbaar gas.

Welke warmtebronnen heeft Nieuwkoop?

De beschikbare warmtebronnen in de gemeente zijn geïnventariseerd en geanalyseerd om de mogelijkheden voor het benutten van deze bronnen in kaart te brengen.

Potentiële warmteclusters

Op basis van de warmtevraag, de beschikbaarheid van warmtebronnen en andere gegevens zijn de warmteopties in beeld gebracht. De onderstaande WAT-kaart geeft de kansrijke alternatieven voor aardgas per buurt of cluster weer.

Overige clusters

Langeraar: Langeraar is een warmtecluster met mogelijk meer dan 500 aansluitingen. Uit de PBL-analyse komen meerdere collectieve warmtesystemen op lage temperatuur naar voren, waaronder TEO (vnl. Aarkanaal) in combinatie met WKO.

Energiebesparing in Nieuwkoop

Energiebesparing is de eerste stap richting aardgasvrij. Voordat gebouwen aardgasvrij worden gemaakt is het belangrijk om eerst energie te besparen. Dat kan door bewustwording van het energiegebruik en het aanpassen van gedrag.