Waarom een Transitievisie Warmte?

Het einddoel is duidelijk; In 2050 moeten alle woningen van het aardgas af zijn. Hoe we dit gaan halen is nog minder duidelijk. Daarom moet iedere gemeente vóór 2022 een visie hebben geschreven die hier inzicht in geeft. Deze visie, genaamd Transitievisie Warmte (TVW), moet richting geven aan hoe we in de gemeente Nieuwkoop de komende 30 jaar aan de slag gaan met het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In de Transitievisie Warmte staan de volgende twee vragen centraal:

1. Welke warmtesystemen zijn kansrijk om in de gemeente Nieuwkoop woningen duurzaam te verwarmen?

Deze vraag beschrijft de verschillende mogelijkheden om een woning te verwarmen (en te koelen) zonder aardgas. Grofweg kan een woning individueel zonder aardgas verwarmd worden (bijvoorbeeld met een warmtepomp of met hernieuwbare gassen) of kunnen meerdere woningen collectief op dezelfde warmtebron aangesloten worden (een warmtenet). Welke oplossingen technisch mogelijk én financieel haalbaar zijn, verschilt per buurt. Meer hierover is te vinden in het hoofdstuk ‘Warmte in Nieuwkoop’.

2. Wat is de visie van de gemeente Nieuwkoop om toe te werken naar een aardgasvrije woonomgeving?

Naast het onderzoeken van de mogelijke alternatieven, is de korte- en langetermijnstrategie een onderdeel van de Transitievisie Warmte. Waar beginnen we, welke buurten zouden wellicht al voor 2030 van het aardgas af kunnen of aardgasvrij-gereed gemaakt kunnen worden, en welke buurten later? Belangrijk hierin is de visie welke stappen er gezet kunnen worden richting aardgasvrij-gereed, zoals bijvoorbeeld woningisolatie. Meer hierover is te vinden in het hoofdstuk Visie. 

In de TVW wordt voornamelijk stilgestaan bij het verwarmen van gebouwen zonder aardgas, terwijl het koelen van woningen minstens zo belangrijker is. Door klimaatverandering komen hittegolven en hittestress steeds meer voor. Het koelen van gebouwen wordt hierdoor steeds belangrijker, evenals een hittebestendige inrichting van de openbare ruimte voor een gezonde en comfortabele leefomgeving. De uitwerking van de visie zal zich dus niet alleen op de warmtevraag richten, maar ook op ventilatie en koeling.

Wat is de Transitievisie Warmte niet?

De Transitievisie Warmte is geen bindend document. Het is een visie gebaseerd op data, informatie en inzichten die vandaag de dag bekend zijn. Omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen komen wordt de TVW eens in de 5 jaar herijkt.

In de Transitievisie Warmte wordt de route uitgestippeld voor alle gebouwen zoals woningen en bedrijven, maar niet voor de industrie. Er wordt wel gekeken naar industrie als het gaat om koppelkansen met bestaande buurten, bijvoorbeeld door het gebruik van restwarmte. De TVW gaat tevens enkel om woningen die voor het jaar 2018 zijn gebouwd en nog gebruik maken van aardgas. Alle woningen die na 2018 zijn gebouwd, zijn in de regel aardgasvrij.