Hoe staat Nieuwkoop er nu voor?

De gemeente Nieuwkoop telt 29 duizend inwoners en zo’n 11 duizend woningen. In 2019 was het aardgasgebruik van de woningen binnen de gemeente Nieuwkoop 512 Terajoule (TJ). Aardgas is de voornaamste warmtebron voor de meeste huizen in Nieuwkoop. Het wordt gebruikt voor het verwarmen van de woning, het gebruik van warm water en om te koken. 2% van de woningen maakt geen gebruik van aardgas. In vergelijking met de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland heeft de gemeente Nieuwkoop een relatief hoog gemiddeld gasgebruik (m3).

Deze informatie komt uit de Klimaatmonitor van de Rijksoverheid.


Gebouwen in Nieuwkoop

De eigenschappen van gebouwen, zoals bouwjaar en energielabel zijn relevant voor een adequate inschatting van de warmtevraag, alsmede de geschikte én passende warmteoplossing(en). Van alle woningen in de gemeente Nieuwkoop is 72% een koopwoning en 28% een huurwoning waarvan zo’n 10% in bezit is van een woningcorporatie. In Nieuwkoop zijn drie woningcorporaties actief: Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woondiensten Aarwoude (WDA) en Vestia. Circa 80% van de woningen is ouder dan 1992. De meest woningen hebben energielabel C (36%) en A (15%).

Het onderstaande figuur geeft de totale warmtevraag van gebouwen per CBS-wijk weer. De warmtevraag is voornamelijk in het noorden van Nieuwveen en rondom Papenveer hoog. Hier zit veel glastuinbouw. De glastuinbouw is een energie-intensieve sector en om deze reden in de Transitievisie Warmte opgenomen.


 Onderstaande kaart geeft de warmtevraag per gebouw weer. Deze is gebaseerd op de gebouwinformatie uit 2019. Hoe roder de omlijnde clusters, hoe hoger de warmtevraagdichtheid. In gebieden waar veel warmteclusters dichtbij elkaar liggen zijn collectieve warmtevoorzieningen eerder mogelijk dan in gebieden zonder cluster.


In de kaart is duidelijk zichtbaar waar de concentratie zit aan warmtevraag, namelijk: het gebied Nieuw Amstel in het noorden van de gemeente en Papenveer in het westen. Alleen al in Nieuw Amstel wordt 25 miljoen kuub aardgas gebruikt. In dit gebied liggen wel kansen voor slimme koppelingen en warmte-uitwisseling tussen bedrijven onderling en met de gebouwde omgeving.