Uitvoeringsplannen

De transitie naar aardgasvrij is een complex proces en niet van de een op de andere dag te voltooien. Er zijn nog veel onzekerheden en de opgave van de te verduurzamen gebouwen is groot. Toch willen we de eerste stappen gaan zetten om in staat te zijn voor 2050 te kunnen omschakelen van aardgas naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving.

De komende jaren werken we de Transitievisie Warmte samen met inwoners en stakeholders verder uit. Op basis van deze visie gaan we vervolgens naar de volgende stap: het doen van verdiepende onderzoeken, wijkgerichte aanpakken en de opstelling van zogeheten warmte-uitvoeringsplannen per buurt, wijk, of soms zelfs straat. Hierin richten wij ons op de volgende vragen:

  • Hoe kan uw buurt, wijk of woning verwarmd worden zonder aardgas of voorbereid worden op aardgasvrij-gereed?

  • Hoe organiseren we dit (wie gaat dit uitvoeren, financieren en beheren)?

In uitvoeringsplannen willen we samen met inwoners en lokale ondernemers onderzoeken hoe en wanneer dorpen, wijken en gebouwen overgaan op een duurzaam alternatief en welke maatregelen nodig zijn om daar te komen. Dit doen we stapsgewijs met oog voor betaalbaarheid, leveringszekerheid van warmte (en koude) en een geschikte vorm om dit te organiseren. Hierbij houden we rekening met mogelijke koppelkansen en kijken we ook naar maatregelen die nu al getroffen kunnen worden; denk aan woningisolatie.